UA-138873135-1ילדי רמת גן ילמדו מוסיקה -
קייטנות הקיץ ברמת גן,
מאי 15, 2019
בשורות טובות לקונים, שיפוץ ושידרוג בקניון ביאליק 
מאי 17, 2019

ילדי רמת גן ילמדו מוסיקה

משנת הלימודים הבאה כל ילד ברמת גן מכיתה ב’ ילמד לנגן על כלי נגינה לפי בחירתו.

הפעילות המוסיקלית מצריכה יכולות מורכבות ביותר ותובעת שילוב של כישורים קוגניטיביים, רגשיים ופסיכו-מוטוריים. לכן מומחי החינוך רואים במוסיקה ערוץ התפתחות חיוני, שמשלים את ערוצי ההתפתחות האחרים של הילד בשנות התעצבותו.
בנוסף, לפעילות המוסיקלית משמעות חברתית חשובה ביותר חוץ מהחשיבות העצומה בפיתוח הכישורים האישיים

 

Comments are closed.

Wisite

בניית אתרים לעסקים
Wisite - Wise Site. Wise Choice.