fbpx

מיחזור בביה”ס גבעולים

גידול במיחזור ברמת גן

כך עולה מסיכום נתוני שנת 2019 של איגוד ערים דן לתברואה 

תושבי רמת גן פינו בשנת 2019 – 96,669 טון של פסולת עירונית בשנת 2019 ומתוכה בוצע מיחזור והשבה של 37.27%.

מדובר על 36,033 טון של פסולת מרמת גן שמוחזרה בשנה שחלפה.

לשם השוואה, בשנת 2018 דווחו 34.74% מחזור והשבה ובשנת 2017 31.88% .

גופים רבים משתתפים במאמץ למחזר את המוצרים שאנו משתמשים בהם יום-יום: הציבור, תעשיית המחזור, מפעלי מיון הפסולת והרשויות. יעד המדינה הוא 51% מחזור עד 2030.

איגוד ערים דן לתברואה, המפעיל את פארק המיחזור חירייה, המשרת כ- 30 רשויות מקומיות בגוש דן והמרכז , פרסם את נתוני הטיפול בפסולת לשנת 2019 ומתוכם עולה גידול בכמויות הפסולת שטופלה באתר ועליה בשיעורי המיחזור וההשבה של הפסולת בגוש דן והמרכז ל-35.4%. מדובר בנתונים חסרי תקדים בישראל. למעשה, הודות לפעולה מאומצת של איגוד ערים דן לתברואה נמנעה בשנת 2019 הטמנה של כ- 407,020 טונות פסולת שהופנו למיחזור והשבה לאנרגיה.

דילוג לתוכן