הוספת נכס יד שנייה-האתר המרכזי נדל"ן מחוז דן

    :פרטים בנוגע לנכס