UA-138873135-1מתחם ההסתדרות גבעתיים -
שדה בוקר 33/35 גבעתיים
יולי 10, 2014
המתמיד 33 רמת גן
יולי 20, 2014

הפרוייקט: מתחם ההסתדרות התחדשות עירונית גב/ 431

שטח התוכנית: 110,168.000 מ”ר

עיקרי התכנית

1. קביעת הוראות להקמת מגדלי מגורים וטיפול בשטחים לטובת הציבור כגון: בתיה”ס, גני ילדים, גנים ציבורים וכו’

2. מספר יחידות הדיור בתוכנית יקבע ל 2,568 יח”ד מכפיל תוצאתי יח”ד של 1:2.8 – הפחתה של 548 יח”ד מהתכנית המופקדת (3,108 יח”ד) בשטח עיקרי ממוצע של 100 מ”ר ומרפסת בשטח עיקרי ממוצע של 15 מ”ר ליח”ד, במקום 914 יח”ד קיימות.

3. לסה”כ יח”ד יתווספו 126 יח”ד עבור תוספת יח”ד לפינוי המתחם המרכזי, ” W “,  בו יווצר מכפיל תוצאתי של 1:3.2

3. לכל בנין יתווסף שטח עיקרי של 250-500 מ”ר להקמת מועדון דיירים / חדר כושר.

4. מספר הקומות המרבי לאורך “דרך אלוף שדה” יקבע ל 35 קומות סה”כ.
5. מספר הקומות המרבי לכיוון “מתחם כורזין” יקבע ל 33 קומות סה”כ
6. מספר הקומות המרבי לאורך רחוב “המאבק” יקבע ל 25 קומות סה”כ.

7. לאורך דרך אלוף שדה תותר הקמת חזית מסחרית בשטח עיקרי של עד 1,200 מ”ר.
8. מתחמים ו’,ז’,ח’ יואחדו למתחם תכנוני אחד, במתחםהמאוחד ניתן יהיה להקים עד  4 מגדלים במקום 3 מגדלים
9. מתחמים י’, יא’ יואחדו למתחם תכנוני אחד ויכללו את מבנים 29-37 סה”כ 9 מבנים.
10. למתחם ב’ ולמתחם ג’ יתווסף מגדל נוסף אחד לכל מתחם 3 מגדלים במקום 2 בכל מתחם

11. לא תותר חפירת מרתפי חניה מעבר לקונטור המבנים הקיימים והחדשים.

סטטוס הפרוייקט: טיפול בהתנגדיות

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

השלימו בבקשה את בדיקת האבטחה

Wisite

בניית אתרים לעסקים
Wisite - Wise Site. Wise Choice.