25/04/2024
25/04/2024
יום חמישי, 25 באפריל 2024
הצצה לאסיפת דיירים באחד מבנייני העיר ברמת גן
04/30/2017
פתרון תשבץ מגזין 24
05/03/2017

קונים דירה מקבלן? אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק שנועדה להגן עליכם

קונים דירה מקבלן? אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק שנועדה להגן עליכם!

לפניכם עיקרי הצעת לתיקון חוק המכר (דירות) שנועדה "לשמור" על זכויותיכם מול הקבלן

 עו"ד נירה אשכנזי

חוק המכר דירות הוא חוק צרכני שנועד להגן על קונים במסגרת עסקת רכישת דירה מקבלן. בבסיס החוק נצבת ההנחה שקיימים "פערי כוחות" לטובת הקבלן מול רוכש דירה. מטרת הצעת החוק להגן על רוכש הדירה, כך שמערכת היחסים בין הקבלן לרוכש הדירה תהא שוויונית יותר.

להלן אסקור את השינויים העיקריים המוצעים בהצעת החוק הנ"ל:

  1. הגבלה על מכירת דירה לפני אישור תכנית/ הקלה

איסור מכירת דירה בטרם אושרה התכנית שמכוחה ניתן היתר בנייה לבניית הדירה, או לפני מתן הקלה לצורך בנייתה. מוצע כי חוזה שייכרת טרם אישור התכנית הוא חוזה בטל וחסר תוקף משפטי.

  1. זכות בלעדיות לרכישת דירה

קבלן שנתן התחייבות לקונה פוטנציאלי, ל"שמור" לתקופה מסוימת, את הזכות לרכוש דירה, בתנאים שסוכמו ביניהם ("בקשת הרכישה"), יהיה מוגבל בסכום שאותו יוכל לדרוש במקרה שבו לא ייחתם חוזה בין הצדדים. הסכום המרבי אותו יוכל המוכר לגבות, ייקבע על ידי שר הבינוי והשיכון בתקנות.

  1. ציון המועד הצפוי לקבלת היתר

במקרה של מכירת דירה בטרם קבלת היתר בניה, המוכר יהיה חייב לציין את המועד הצפוי לקבלת היתר הבניה ולקונה תהא הזכות לבטל את ההסכם כל עוד לא ניתן ההיתר.

במידה שלא יתקבל היתר במועד שצוין בהסכם, יהא רשאי הקונה, בחלוף 60 יום מהמועד הנ"ל וכל לא התקבל היתר, לבטל את ההסכם.

  1. חיוב במסירת מידע תכנוני – תיקון מהותי!

על המוכר תחול האחריות להציג בכתב בפני הקונה את כלל הנתונים התכנוניים המהותיים הידועים במועד מכירת הדירה, לרבות מידע בדבר שינויים, בקשות, תכניות ומגבלות שונות,  ואשר יש בהם כדי להשפיע השפעה של ממש על השימוש הסביר של הקונה בדירה וברכוש המשותף, וזאת אף אם נוצרו לאחר החתימה על הסכם המכר ועד למועד מסירת החזקה בדירה לקונה. מטרת התיקון – לאפשר לקונה להתנגד לתוכניות בקשר עם מגרשים גובלים.

  1. הוצאות משפטיות:

אם בעבר השתתף הרוכש בשכר טרחתו של עורך הדין של הקבלן, הרי שעל פי הצעת החוק הוצאות משפטיות יכללו במחיר הדירה וישולמו למוכר. לא עוד תשלום לעורך הדין של הקבלן!

  1. החשיבות שבייצוג משפטי בעת רכישת דירה מקבלן:

חוק המכר מתחדש מעת לעת (זהו התיקון ה- 9 הצפוי להתקבל). חשוב כי בעת רכישת דירה "על הנייר" מקבלן, תהיו מיוצגים על ידי עורך דין מקצועי המצוי היטב בחוק ובתקנות, כדי שזכויותיכם לא תפגענה.

 

כל האמור לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני ומלא ו/או ייעוץ עסקי פרטני ומלא

הכותבת, עו"ד נירה אשכנזי, שותפה במשרד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות'-עורכי דין, ואחראית בין השאר על תחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין במשרד

המשרד גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות'-עורכי דין ממוקם בגבעתייםרח' אנצו סירני 40
טל' 5714512 (03) פקס. 7323163 (03)

אתר אינטרנט: http://mmlaw.co.il/

 

 

 

 

נשמח לשמוע מה שיש לך להגיד לנו

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

דילוג לתוכן