fbpx
הסתיימו עבודות השדרוג לקראת פתיחת שנת הלימודים בחצר תיכון בליך
אוגוסט 29, 2019
ירדן צמח הוכתרה לאלופת העולם בקארטה Jks באליפות העולם הנערכת באירלנד
אוגוסט 29, 2019

מורים אקדמאים: כ-59% מבין המורים החדשים בתיכונים הם בוגרי אוניברסיטאות

מורים אקדמאים:

כ-59 אחוז מבין המורים החדשים בתיכונים הם בוגרי אוניברסיטאות בארץ או בחו”ל

כ-24 אחוז בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך, כ-14 אחוז בוגרי מכללות כלליות

כך עולה מדו”ח הלמ”ס שפורסם לקראת פתיחת שנת הלימודים בנוגע לרקע האקדמי בקרב עובדי הוראה חדשים בשנים 2019-2008

  • בחטיבות העליונות כ- 49 אחוז בממוצע מבין המורים החדשים הינם בוגרי אוניברסיטאות, כ- 24 אחוז בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך, כ- 14 אחוז בוגרי מכללות כלליות וכ-10 אחוז הינם בעלי תואר אקדמי מחו”ל.
  • בחינוך היסודי כ- 50 אחוז בממוצע מבין המורים החדשים הינם בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך, כ- 27 אחוז הינם בוגרי אוניברסיטאות וכ- 13 אחוז בוגרי מכללות כלליות.
  • בקרב מורים להוראת עברית בכלל המערכת, כ- 54 אחוז בממוצע הינם בוגרי אוניברסיטאות וכ- 31 אחוז בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך. בחטיבה העליונה, כ- 74 אחוז בממוצע הינם בוגרי אוניברסיטאות וכ- 18 אחוז הינם בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך.
  • בקרב מורים להוראת מתמטיקה בכלל המערכת, כ- 40 אחוז בממוצע הינם בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך, כ- 24 אחוז בוגרי אוניברסיטאות וכ- 18 אחוז בעלי תואר אקדמי מחו”ל. בחטיבה העליונה, כ- 51 אחוז בממוצע הינם בוגרי אוניברסיטאות, כ- 20 אחוז בעלי תואר אקדמי מחו”ל וכ- 19 אחוז הינם בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך.
  • בקרב מורים להוראת אנגלית בכלל המערכת, כ- 38 אחוז בממוצע הינם בוגרי אוניברסיטאות, כ- 31 אחוז בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך וכ- 26 אחוז בעלי תואר אקדמי מחו”ל. בחטיבה העליונה, כ- 49 אחוז בממוצע הינם בוגרי אוניברסיטאות, כ- 30 אחוז בעלי תואר אקדמי מחו”ל וכ- 17 אחוז בממוצע הינם בוגרי מכללות אקדמיות לחינוך.

פייסבוק: רמת גן פלוס

אינסטגרם: RAMATGANPLUS

 

 

Wisite

בניית אתרים לעסקים
Wisite - Wise Site. Wise Choice.

דילוג לתוכן