המשרד מתמחה ביצוג בעלי דירות מול יזמים משלב איתור היזם ועד שלב קבלת המפתחות  לדירות החדשות