14/06/2024
14/06/2024
יום שישי, 14 ביוני 2024
מלחמת חרבות ברזל מענקים והלוואות

המלחמה עלולה להיות מכה אחת יותר מדי ליציבות הכלכלית

פתרונות מימון וסיוע המוצעים לעסקים, עצמאיים ופרטיים בעקבות המלחמה

עולם האשראי הגיע למלחמה כשהוא חבוט בעקבות העלאות הריבית בשנה האחרונה

רון קאולי

22/11/2023

בימים קשים אלו של מלחמת האין ברירה שנכפתה על ישראל ופגיעה משמעותית בפעילות העסקית, עצמאיים, חברות ומשקי בית רבים נאלצים לפנות לערוצי מימון והלוואות ומוצאים עצמם אובדי עצות מול שפע הפרסומים למגוון הלוואות והאפשרויות הרבות למימון וסיוע פיננסי שניתנים ע״י מוסדות המדינה, הבנקים, חברות אשראי וקרנות למימון עסקים קטנים בינוניים. הסיוע והמימון מחולקים לשלוש קטגוריות עיקריות: מענקים, הלוואות, ודחייה או פריסת תשלומים

מענקי מדינה – רשות המיסים

זכאים להגיש בקשות לפיצוי רק עסקים שספגו פגיעה של לפחות 25% במחזור. לשם כך תוקנו מספר חוקים ותקנות חוקקו לגבי פיצוי לנפגעי מלחמת חרבות ברזל, על פי הקריטריונים הבאים: מרחק מאזור המלחמה, עסקים עם מחזור עסקאות בשנת הבסיס של בין 12 אלף ל- 300 אלף בשנה ופיצוי לעסקים עם מחזור גבוה יותר, תוך הפרדה בין סוגי עסקים כגון חקלאות, מוסדות ציבוריים וכו'

עסקים שנפתחו לפני 2022, ואליהם אתייחס המאמר זה, שנת הבסיס להשוואה היא 2022 ומחזור העסקאות להשוואה, הוא על פי הדיווח החודשי המקביל לשנת 2023. קביעת מחזור העוסק לשם שיוכו לקטגוריות הפיצוי יבוצע על פי מחזור העסקאות של שנת הבסיס מחולק בחודשי הפעילות ומוכפל ב-12. עבור עסקים שנפתחו החל מ-1/1/22 נקבעו תנאים ספציפיים עבורם.

פיצוי לעסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 18,000 ש"ח – 300,000 ש"ח בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק כפיצוי חודשי קבוע, על פי הטבלה המפורטת:

היקף הירידה במחזור
תקרת מחזור שנתי
25-40%
40-60%
60-80%
80%+
50,000
1,750
1,750
1,750
1,750
120,000
3,300
3,300
3,300
3,300
150,000
2,650
3,975
6,360
7,950
200,000
3,125
4,687.5
7,500
9,375
250,000
4,000
6,000
9,600
12,000
300,000
4,675
7,013
11,220
14,025

זכאים להגיש בקשות לפיצוי רק עסקים שספגו פגיעה של לפחות 25% במחזור. לשם כך תוקנו מספר חוקים ותקנות חוקקו לגבי פיצוי לנפגעי מלחמת חרבות ברזל, על פי הקריטריונים הבאים: מרחק מאזור המלחמה, עסקים עם מחזור עסקאות בשנת הבסיס של בין 12 אלף ל- 300 אלף בשנה ופיצוי לעסקים עם מחזור גבוה יותר, תוך הפרדה בין סוגי עסקים כגון חקלאות, מוסדות ציבוריים וכו'

עסקים שנפתחו לפני 2022, ואליהם אתייחס המאמר זה, שנת הבסיס להשוואה היא 2022 ומחזור העסקאות להשוואה, הוא על פי הדיווח החודשי המקביל לשנת 2023. קביעת מחזור העוסק לשם שיוכו לקטגוריות הפיצוי יבוצע על פי מחזור העסקאות של שנת הבסיס מחולק בחודשי הפעילות ומוכפל ב-12. עבור עסקים שנפתחו החל מ-1/1/22 נקבעו תנאים ספציפיים עבורם.

פיצוי לעסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 18,000 ש"ח – 300,000 ש"ח בשנה: עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק כפיצוי חודשי קבוע, על פי הטבלה המפורטת:

היקף הירידה במחזור
 
תקרת מחזור שנתי
25-40%
40-60%
60-80%
80%+
50,000
1,750
1,750
1,750
1,750
120,000
3,300
3,300
3,300
3,300
150,000
2,650
3,975
6,360
7,950
200,000
3,125
4,687.5
7,500
9,375
250,000
4,000
6,000
9,600
12,000
300,000
4,675
7,013
11,220
14,025
 
תקרת מחזור שנתי
60-80%
80%+
50,000
1,750
1,750
120,000
3,300
3,300
150,000
6,360
7,950
200,000
7,500
9,375
250,000
9,600
12,000
300,000
11,220
14,025

חישוב הפיצוי לעסקים שמחזור העסקאות השנתי גבוה מ – 300 אלף ₪

הפיצוי נקבע על פי שיעור הירידה במחזור הקובע את שיעור הפיצוי הכולל, על פי תשומות דוח המע"מ בדוח חודש הפיצוי בתוספת פיצוי מהוצאות השכר בחודש הפיצוי. 

הלוואות באמצעות קרן לערבות המדינה

למרות שקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, פעלה עד ה-6 באוקטובר 23 במתכונת מדקדקת ובוחנת, הקרן כיום מאפשרת אישור נוח יותר לנוכח המצב, ומקילה על עסקים שמרחקם מהעוטף הוא עד 80 ק"מ. הסיבה היא הקלה בשל תקצוב ערבות מדינה מוגדלת והגדלת סכומי הקרן הכוללים. שיעורי הריבית המוצעים על ידי חלק מהבנקים, אף נמוכים יחסית מאלה שהיו מקובלים בעבר.

הלוואה לעסקים קטנים – קרן עוגן

קרן עוגן, היא גוף אשראי חברתי ללא מטרות רווח המציעה הלוואות ללא ריבית או ריבית מסובסדת. ההטבות למשקי בית ויחידים הן הלוואות ללא ריבית עד 60 אלף ₪ ולעסקים הלוואה בשיתוף הסוכנות בסך של 300 אלף ₪ בריבית מסובסדת או הלוואה ללא ריבית בסך של 100 אלף ₪.

בנקים

הבנקים יצאו בפרסומים להטבות לפריסת תשלומים על הלוואות קיימות, דחיית תשלומי משכנתא ותשלומים, במטרה לפעול ליציבות העסקים הנמצאים במרחקים שבין 30 ל-40 ק"מ מהעוטף, מתוך תפיסה לשמירת יציבותם בתקופה שלאחר המלחמה. בעניין דחיית תשלומים, מרבית הבנקים אינם מחייבים ריבית על הקרן הנדחית, בתקופת הגרייס או הדחיה, עובדה המקלה על לוקחי ההלוואות.

הבנקים מאפשרים הלוואות בלון ל-3 חודשים, או הלוואות בריבית פריים בלבד בסכומים משתנים על פי סוג ההלוואה, הגדלת מסגרות אשראי, או הלוואות על פי שכר חודשי כאשר חלק מההלוואות הן ללא עמלות או ריבית עם תקופות החזר משתנות. להלן מספר דוגמאות של בנקים מרכזיים. כעיקרון ניתן לקבל נתונים באתרי הבנק ובאפליקציות השונות:

 

חברות אשראי

חברות האשראי מציעות הלוואות, דחיות בתשלומים חודשיים ללא ריבית לתושבי העוטף, הצפון ומשפחות החטופים והנעדרים. שיעורי הריבית הם גבוהים ביחס למסלולי הבנקים או הלוואות מקרנות חוץ בנקאיות, אך הנגישות ומהירות ההקצאה נוחים יחסית.

הלוואות כנגד שיעבוד נכסים

מסלול זה הנו לכל מטרה והוא כלי פיננסי לבעלי נכסים המחפשים הון נזיל בעלות נמוכה יחסית, לרבות איחוד הלוואות להקטנת ההחזרים החודשיים. גובה סכום ההלוואה הוא כפונקציה לשווי הנכס, והריביות נעות סביב 4% ומעלה בחישוב שנתי, עם פריסה של עד 30 שנים.

סיכום

מענקי המדינה למרות ויכוח על גובה המענק, מאפשרים התנהלות מהירה יחסית מאחר והם מבוססים על דיווחים ונתוני עסק כפי שדווחו לרשויות המס השונות, ולכן לא נדרש לאתר או לשלוף נתונים.

רואי חשבון, יועצי מס וחשבים יכולים להגיש בקשה במהירות בעת התחברותם לתיק הנישום כמייצגים מורשים.

מבחינת הלוואות באמצעות בנקים וגורמים חוץ בנקאיים, נדרש רישום נתונים ובשליחתם לגורם המממן, אך גם כאן, כאשר הגורם המממן מכיר את הלקוח, תהליך האישור חוסך זמן.

שאלות לגבי זכאות להלוואות מסוגים שונים ובדיקת מתווה הפיצוי מהמדינה, ניתן להפנות לרון קאולי enviro.green@outlook.com  או ליצור קשר בטלפון 077-2053109

**כל המידע בכתבה משמש כמידע כללי בלבד. כל האמור לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ פרטני ומלא. כל המסתמך על המדע לעיל, עושה זאת על אחריותו בלבד.

המגזינים

עשו מנוי למגזין 'גבעתיים פלוס',

בכל גיליון כתבות וטורים מעניינים ומעמיקים
אל תחמיצו, עכשיו ללא תשלום!

עשו מנוי למגזין 'רמת גן פלוס',

הישארו מעודכנים
אל תחמיצו, עכשיו ללא תשלום!
אל תפספסו הכתבות האהובות
כתבות השער

איש אשכולות

“לא מן האדמה באתי! כי באתי ממשפחה ציונית” סיפורו של דב רוזנפרב, איש האשכולות, השזור במהלך הקמתה של מדינת ישראל

קראו עוד »
המומחית רוית סיני

האם הכל כלול? חלק 2

הסיסמה הנפוצה בהתחדשות עירונית היא שהבעלים אינם משלמים דבר והכל הוא על חשבון היזם – זה כמובן תלוי בסעיפים הקטנים של ההסכם המשפטי שיחתם לבסוף מול היזם.

קראו עוד »
Shape
Shape
אולי יעניין אותך

נשמח לשמוע מה שיש לך להגיד לנו

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

דילוג לתוכן