25/05/2024
25/05/2024
שבת, 25 במאי 2024
חדשות העיר גבעתיים פלוס

רשימת האתרים עם מכשירי החייאה - דפיברילטורים ברחבי גבעתיים

ברחבי העיר בגבעתיים עומדים לרשות התושבים מכשירי החייאה

דפיברילטור בגינת השומר על הקיר החיצוני של מכון המים

שתפו

מיקומי דפיבלירטורים בעיר גבעתיים

עדכון: 30.1.23

 תיאור המיקום
(מילולית)
רחובמספרקומהשעות פתיחת המתחם
שם המיקום*
(בדר״כ שם בניין או מוסד)
ביה"ס יסודי ברנרבקומת הכניסה ליד המזכירותהתע"ש 22ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי אלוןק"א חדר מזכירותסמטת צביה 5ק"אבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס תיכון שב"צק"ק חדר מזכירות צד ימיןסמטת צביה 8ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי שמעוניק"א חדר מזכירותרביבים 1ק"אבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס תיכון אורטבנין ב' ק"א במזכירות שבחדר מוריםכניסה מרחוב אהרון שר9ק"אבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי כצנלסוןק"ק בחדר המזכירותהמעיין19ק"ק בשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי אמוניםק"א חדר מנהל צה"ל7ק"אבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי גורדון ק"א חדר מורים בנין צד ימין הכנסת 6ק"אבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי בן גוריוןק"ק בחדר מזכירותפועלי הרכבת 30ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי בורוכובבמזכירות בית הספר בניין פנימי ישן  השניים 18ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אולם ספורט ביה"ס בורוכובאולם הספורט על הבמההשניים 18ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס תיכון קלעיחדר מזכירותאהרון גולדשטיין 12ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס תיכון תלמה יליןבחדר המנהל צמוד למזכירותבורוכובא' 5ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס תיכון בית אקשטייןק"ק חדר מזכירותפטאי14ק"קבשעות הפעילות של המוסד
ביה"ס יסודי לאה גולדברגבקומת הכניסה במטבחון הצמוד למזכירותסמטת צביה 6ק"קבשעות הפעילות של המוסד
האגף לשרותים חברתיים רווחהק"ק בעמדת המאבטחהמפנה 6ק"קבשעות הפעילות של המוסד
בניין העירייה ק"ק בעמדת המאבטחשנקין6ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אגף הביטחוןק"ק כניסה ראשיתהמעורר11ק"קבשעות הפעילות של המוסד
שרות פסיכולוגיק"א מבואת כניסה ליד המזכירותהשניים 3ק"אבשעות הפעילות של המוסד
מתחם המעיין בחצר בצד שמאל על הקיר ליד המקלחותהמעיין38ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אגף תשתיות ק"א חדר 104 מחלקת מבני ציבורשנקין 2ק"א בשעות הפעילות של המוסד
מרכז שירות לתושבק"ק בכניסה צמוד למאבטחשנקין4ק"קבשעות הפעילות של המוסד
מנהל החינוךק"א במסדרוןויצמן15ק"אבשעות הפעילות של המוסד
מח' גנים ונוףק"ק במסדרוןסמטת צור7ק"קבשעות הפעילות של המוסד
תרבות הדיורמשרדי האגודה לתרבות הדיורבן גוריון  182ק"גבשעות הפעילות של המוסד
אולם ספורט תלםק"ק כניסה ימנית לאולם – חדר מצד שמאלסמטת צביה 6ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אולם ספורט ביה"ס אלוןק"ק בכניסה לאולם סמטת צביה 5ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אולם ספורט ביה"ס אורטבכניסה לאולם דרך חצר המרכז קהילתישדה בוקר 8ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אולם ספורט ביה"ס קלעיק"ק באולם עצמוהכניסה משער האחרורי של בית ספר קלעי גינת יפה ק"קבשעות הפעילות של המוסד
פרגולה פארק גבעתייםבפארק הכניסה בין הבניינים 22/24בן צבי22/24מרחב ציבורי24 שעות
דוכן פיסבדוכן על המדרכה סירקין 10 פינת כצנלסון10רחובשעות 24
דוכן פיסבדוכן על המדרכה הל"ה 62 פינת ויצמן 2262רחובשעות 24
דוכן פיסבדוכן על המדרכה כורזין 5 פינת תפוצות ישראל5רחובשעות 24
דוכן פיסבדוכן על המדרכה הרצוג23רחובשעות 24
דוכן פיסבדוכן על המדרכה כ"ג2רחובשעות 24
עמדת מד"א מרחב ציבוריעמדה ברחובכצנלסון 11 פינת מנרה 8 11רחובשעות 24
עמדת מד"א מרחב ציבוריעמדה ברחובהצנחנים 16רחובשעות 24
עמדת מד"א מרחב ציבוריעמדה ברחובכצנלסון 147רחובשעות 24
אולם ספורט ביה"ס כצנלסוןק"ק באולם עצמוהמעיין 19ק"קבשעות פעילות האולם
אולם ספורט ביה"ס שמעוניק"ק באולם עצמורביבים 1ק"קבשעות פעילות האולם
בית ראשונים קומת כניסה ליד המזכירותגזית 5ק.כניסהבשעות הפעילות של המוסד
מרכז קהילתי שז"רקומת כניסה ליד המזכירותיבניאלי30ק.כניסהבשעות הפעילות של המוסד
מרכז קהילתי שדה בוקרק"א במזכירותשדה בוקר 10ק"אבשעות הפעילות של המוסד
תאטרון גבעתיים ק"א במזכירותליא קניג1ק"אבשעות פעילות התאטרון
סניף קופ"ח מכביחדר אחיותעמישב45ק"אבשעות פעילות הסניף
תפוח פיסקומת א בחדרה מזכירות, הכניסה בזמן השיפוצים מגן רבקה ( הכניסה מסמטת צביה)רבין 88ק"קבשעות הפעילות של המוסד
אשכול גני ריינסבגן זית מבנה מצד שמאל ק"קריינס2ק"קבזמן פעילות הגנים
משרדי עמותת קהילתייםבמסדרוןויצמן19ק"בבשעת פעילות המשרד
משטרת גבעתייםקומת כניסה ליד המדרגות צד שמאלויצמן76ק"קשעות 24
קניון גבעתייםקומה 1- מתחת לסניף מגה במדרגותרבין 53קומה 1-בשעת פתיחת הקניון
קניון גבעתייםקומה 3 ליד חנות קרביץרבין 53קומה 3  בשעת פתיחת הקניון
קניון גבעתייםקומה 4 חדר כושר הולמספלייסרבין 53קומה 4בשעת פעילות המכון
בית אבות שלווהקומה 5 ליד המעליתמצולות ים1קומה 524 שעות
בית אבות משעןק"ב חדר אחיותמצולות ים9. /11ק"ב24 שעות
סניף קופ"ח כלליתק"ק חדר אחיותסמטת נעמת 2ק"קבשעות פעילות הסניף
סניף קופ"ח כלליתחדר 10 ק"א בעגלת החייאההמעורר24ק"אבשעות פעילות הסניף
סניף קופ"ח לאומיתק"ק חדר אחיותויצמן15ק"קבשעות פעילות הסניף
אולם ספורט גורדון ק"ק בכניסה לאולם הכנסת 6ק"קבשעות הפעילות של האולם
חדר כושר קלעי ק"ק חדר כושר בבניין הספרייה הכניסה משער האחרורי של בית ספר קלעי גינת יפה ק"קבשעת פעילות המקום
מכון המים קיר חיצוני בצד של הגינההשומר 7ק"ק24 שעות
בית שרת קיר חיצוני של הבניין בשביל הכניסה – צד שמאל על הקיר משמר הירדן 18ק"ק24 שעות
שבט צופי גבעתיים חדר מדריכים – בניין ראשי חדש תפוצות ישראל 12ק"קשעות פעילות 
קן בורכוב נוער עובד אולם גדול בלוך 17ק"קשעות פעילות 
מגדל השחר קומה 6 מרכז חוגים/ טרקלין במבואת מרכז החוגיםאריאל שרון 4ק"קבשעת פעילות המקום
קונסרבטוריוןקומת כניסה צד שמאל הל"ה33ק"קבשעת פעילות המקום
יד לבניםקומת כניסה צד ימין גורדון 24ק"ק בשעת פעילות המקום
בית אלון ק"ק ליד דלת אולם האירועיםאילת 8ק"ק בשעת פעילות המקום
מכון כושר בריכה רמב"ם בחדר כושראילת 8ק"קבשעת פעילות המקום
בית ווהליןק"קכורזין 10ק"קבשעת פעילות המקום
קאנטרי גבעתייםק"א ליד מכון הכושרבן גוריון 256ק"אבשעת פעילות המקום
סניף קופת חולים מכביחדר אחיות קומה 3עליית הנוער 25ק"גבשעת פעילות המקום
מרכז יום לקשישק"ק בעמדת הקבלההסתדרות2ק"קבשעת פעילות המקום
מרכז יום לקשישק"ק בעמדת הקבלהמשמר הירדן 22ק"קבשעת פעילות המקום

הקונסרבטוריון העירוני (רח' הל"ה 33),

מרכז בית אלון (רח' אילת 8),

בית יד לבנים (רח' גורדון 24),

מתחם העירייה (רח' המעיין 38 ),

גינת השומר (על גבי הקיר החיצוני של מכון המים)

בבית שרת (רח' משמר הירדן 18)

עשו מנוי למגזין, ועכשיו בחינם!

היו מעודכנים וקבלו אם הכתבות והטורים הכי מעניינים

חדשות העיר גבעתיים פלוס

"ואני רק רציתי לשיר" להקות "נעורי גבעתיים" במופע מחווה מרשים לריטה

חדר החדשות "ואני רק רציתי לשיר" להקות "נעורי גבעתיים" במופע מחווה מרשים לריטה להקת נעורי גבעתיים היא אחת מלהקות הנוער הוותיקות והטובות בישראל שתפו להקות "נעורי גבעתיים", להקות הזמר הייצוגיות של העיר, קיימו אמש (ד')

קראו עוד »
המגזינים

עשו מנוי למגזין 'גבעתיים פלוס',

בכל גיליון כתבות וטורים מעניינים ומעמיקים
אל תחמיצו, עכשיו ללא תשלום!

עשו מנוי למגזין 'רמת גן פלוס',

הישארו מעודכנים
אל תחמיצו, עכשיו ללא תשלום!
אולי יעניין אותך

מוסף התחדשות עירונית – מידע הכרחי בכל בית בישראל

כיצד תגנו על זכויותיכם במסגרת פרוייקטי התחדשות עירונית? מוסף התחדשות עירונית מידע הכרחי בכל בית בישראל בשוק ההתחדשות העירונית, קיימים עשרות קבלנים ויזמים, המעוניינים לבנות בבניינים ישנים, בתמורה לזכויות על הדירות החדשות שייבנו במסגרת התחדשות

קראו עוד »

"אני חשוף לפיתויים בפיצוציה כל היום, אבל למזלי יש את אברהמסון"

שולי ליניאדו מרמת גן עבר שני ניתוחים לטיפול בהשמנת יתר ללא הועיל:  "ירדתי במשקל מהר יותר בשלושת חודשים הראשונים שלאחר הגמילה מסוכרים ופחמימות ממכרות במכון אברהמסון. 15 אנשים עם דחף בלתי נשלט לפחמימות נגמלו בעקבותיי וכולם מצליחים לרדת יפה במשקל"

קראו עוד »
אל תפספסו הכתבות האהובות
מתגלגלים

הטר(י)ק החדש של סובארו

לסובארו יש מוניטין רב שנים ביצירת רכבים עם יכולות שטח מופלאות, לכן בדקנו את הקרוסטרק החדש – דגם שהחליף את דגם XV המוצלח והפופולארי

קראו עוד»
כתבות השער

רעיון קטן שהפך לגדול

האדריכלית ומעצבת הפנים הילה עדני, חברה לדוגמנית ולכוכבת החדשה של "רוקדים עם כוכבים" רומי פרנקל ולקראת פסח השתיים ערכו מתיחת פנים לבסיס חטיבה 188

קראו עוד»
כתבות השער

גם בעסקי הביוטי אפשר לעשות אקזיט

כיצד הפכה חברת הקוסמטיקה והאיפור איל מקיאג' של אורן ושירן הולצמן מגבעתיים ליוניקורן, כלומר למותג האונליין הגדול ביותר בארה"ב בתחום הביוטי בשווי העולה על מיליארד דולר

קראו עוד»
Shape
Shape

נשמח לשמוע מה שיש לך להגיד לנו

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

זהו? יוצאים מהאתר?

הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר מנויים,

עשו מנוי למגזינים הכי מעניינים, ובחינם!

דילוג לתוכן